Start Referencje
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
Referencje PDF Drukuj Email

Najlepszymi referencjami jest liczba projektw i kursantw ktrych OSI Edukacja przeszkolia w trakcie caego okresu swojej dzaalnoci. Ponizej zamieszczone s projekty edukacyjne realizowane przez OSI Edukacj w przecigu ostatnich lat.

Zrealizowane projekty - dowiadczenie

Realizacja projektw szkoleniowych na wysokim poziomie jakoci wymaga bardzo duego dowiadczenia. OSI Edukacja zrealizowaa wiele duych projektw szkoleniowych dla sektora prywatnego i publicznego, a przede wszystkim dla polskiego systemu edukacji. Poniej znajduj si opisy kilku wybranych projektw

Projekt Internet w kadej gminie

"Internet w kadej gminie" to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmujcy dostarczenie wyposaenia pracowni internetowych do okoo 2500 szk podstawowych na terenie caego kraju. OSI Edukacja byo jedn z firm dostarczajcych szkole informatycznych dla nauczycieli i dyrektorw szk biorcych udzia w projekcie. Szkoy biorce udzia w projekcie mogy wybra z ofert kilku konkurencyjnych firm szkoleniowych. OSI Edukacja uzyskao pozycj lidera rynku realizujc ok. 66% szkole. Z usug firmy skorzystao ponad 9000 nauczycieli w 37 orodkach szkoleniowych. Projekt by wspomagany przez internetowy portal edukacyjny.

Projekt Pracownia internetowa w kadym gimnazjum

"Internet w kadym gimnazjum" to realizowany od 1999 roku projekt majcy na celu dostarczenie wyposaenia internetowych pracowni komputerowych do polskich gimnazjw. OSI Edukacja dostarcza szkole dla nauczycieli i dyrektorw szk. Szkolenia firmy objy dotychczas ponad 5100 nauczycieli i zostay zrealizowane w 29 orodkach. Proces szkolenia jest wspomagany poprzez narzdzia internetowe m.in. konta poczty elektronicznej dla nauczycieli, grupy dyskusyjne, treci internetowe dla uczestnikw. Narzdzia te zostay dostarczone przez OSI Edukacja.

Projekt Pracownia internetowa w kadej szkole

"Pracownia internetowa w kadej szkole" to realizowany od 2001 roku projekt majcy na celu wyposaenia publicznych licew ognoksztaccych w szkolne multimedialne pracownie komputerowe. Od 2002 roku projekt ten dotyczy szk ponadgimnazjalnych. OSI Edukacja dostarcza szkole dla nauczycieli i dyrektorw szk. Szkolenia firmy objy dotychczas ponad 900 nauczycieli i zostay zrealizowane w 12 orodkach. Proces szkolenia jest wspomagany poprzez narzdzia internetowe m.in. konta poczty elektronicznej dla nauczycieli, grupy dyskusyjne, treci internetowe dla uczestnikw. Narzdzia te zostay dostarczone przez OSI Edukacja.

Projekt Intel - "Nauczanie ku Przyszoci"

Projekt firmy Intel, ktry ma na celu dostarczenie treci szkolenia "Nauczanie ku Przyszoci" do szk w Polsce metod kaskadow. OSI Edukacja S.A. przygotowao 39 ze 100 w Polsce trenerw, ktrzy prowadzili szkolenia dla 1535 tzw. liderw edukacji informatycznej. W nastpnym etapie przygotowani liderzy prowadz szkolenia dla nauczycieli w szkoach. Liderzy przygotowani przez OSI Edukacja dostarcz szkolenie do ok. 18.000 nauczycieli w Polsce.

Szkolenia dla nauczycieli w 1996-1999

OSI Edukacja byo jedn z pierwszych prywatnych firm realizujc na du skal szkolenia dla nauczycieli. Usugi dostarczane byy na bazie 1-2 letnich kontraktw z Ministerstwem Edukacji Narodowej. OSI Edukacja zbudowaa system szkolenia oparty na wysokiej jakoci specjalistach dostarczajcych swojej wiedzy i dowiadczenia nauczycielom. Sprawno organizacyjna i wysoka jako usug zaowocowaa pozycj lidera w realizacji tych szkole i przeszkoleniem ponad 6200 nauczycieli na 5-dniowych kursach.

Projekt "Elektroniczne Forum Gmin"

Celem projektu zorganizowanego przez Amerykask Agencj Rozwoju Midzynarodowego USAID byo uruchomienie komunikacji internetowej dla 200 samorzdw gminnych. OSI Edukacja zrealizowao wszystkie zadania projektu obejmujce szkolenia, dostarczenie i instalacja modemw, rejestracja domen dla gmin i utworzenie ich witryn internetowych.

Mikroszkoy informatyczne dla przedsibiorstw

Cz projektw szkoleniowych OSI Edukacja realizowanych byo dla duych przedsibiorstw prywatnych. Szczegln uwag warto zwrci na unikalny na rynku produkt tzw. mikroszkoy informatyczne. Jest to projekt obejmujcy uruchomienie caego rodowiska szkoleniowego (wyposaenie dydaktyczne, administracja szkoleniami, kursy, pomoce naukowe) w siedzibie klienta i zarzdzanie mikroszko przez OSI Edukacja. Klient otrzymuje "wasny" orodek szkoleniowy pacc jedynie za zrealizowane kursy. Najwikszym takim projektem bya mikroszkoa informatyczna zrealizowana dla Philip Morris Polska S.A. w Krakowie obejmujca realizacj ponad 5500 osobokursw podczas 5 lat jej trwania.

 

 

risperdal online