Start Referencje
Referencje PDF Drukuj Email

Najlepszymi referencjami jest liczba projektów i kursantów których OSI Edukacja przeszkoliła w trakcie całego okresu swojej dzałalności. Ponizej zamieszczone są projekty edukacyjne realizowane przez OSI Edukację w przeciągu ostatnich lat.

Zrealizowane projekty - doświadczenie

Realizacja projektów szkoleniowych na wysokim poziomie jakości wymaga bardzo dużego doświadczenia. OSI Edukacja zrealizowała wiele dużych projektów szkoleniowych dla sektora prywatnego i publicznego, a przede wszystkim dla polskiego systemu edukacji. Poniżej znajdują się opisy kilku wybranych projektów

Projekt Internet w każdej gminie

"Internet w każdej gminie" to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmujący dostarczenie wyposażenia pracowni internetowych do około 2500 szkół podstawowych na terenie całego kraju. OSI Edukacja było jedną z firm dostarczających szkoleń informatycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Szkoły biorące udział w projekcie mogły wybrać z ofert kilku konkurencyjnych firm szkoleniowych. OSI Edukacja uzyskało pozycję lidera rynku realizując ok. 66% szkoleń. Z usług firmy skorzystało ponad 9000 nauczycieli w 37 ośrodkach szkoleniowych. Projekt był wspomagany przez internetowy portal edukacyjny.

Projekt Pracownia internetowa w każdym gimnazjum

"Internet w każdym gimnazjum" to realizowany od 1999 roku projekt mający na celu dostarczenie wyposażenia internetowych pracowni komputerowych do polskich gimnazjów. OSI Edukacja dostarcza szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia firmy objęły dotychczas ponad 5100 nauczycieli i zostały zrealizowane w 29 ośrodkach. Proces szkolenia jest wspomagany poprzez narzędzia internetowe m.in. konta poczty elektronicznej dla nauczycieli, grupy dyskusyjne, treści internetowe dla uczestników. Narzędzia te zostały dostarczone przez OSI Edukacja.

Projekt Pracownia internetowa w każdej szkole

"Pracownia internetowa w każdej szkole" to realizowany od 2001 roku projekt mający na celu wyposażenia publicznych liceów ogónokształcących w szkolne multimedialne pracownie komputerowe. Od 2002 roku projekt ten dotyczy szkół ponadgimnazjalnych. OSI Edukacja dostarcza szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia firmy objęły dotychczas ponad 900 nauczycieli i zostały zrealizowane w 12 ośrodkach. Proces szkolenia jest wspomagany poprzez narzędzia internetowe m.in. konta poczty elektronicznej dla nauczycieli, grupy dyskusyjne, treści internetowe dla uczestników. Narzędzia te zostały dostarczone przez OSI Edukacja.

Projekt Intel - "Nauczanie ku Przyszłości"

Projekt firmy Intel, który ma na celu dostarczenie treści szkolenia "Nauczanie ku Przyszłości" do szkół w Polsce metodą kaskadową. OSI Edukacja S.A. przygotowało 39 ze 100 w Polsce trenerów, którzy prowadzili szkolenia dla 1535 tzw. liderów edukacji informatycznej. W następnym etapie przygotowani liderzy prowadzą szkolenia dla nauczycieli w szkołach. Liderzy przygotowani przez OSI Edukacja dostarczą szkolenie do ok. 18.000 nauczycieli w Polsce.

Szkolenia dla nauczycieli w 1996-1999

OSI Edukacja było jedną z pierwszych prywatnych firm realizującą na dużą skalę szkolenia dla nauczycieli. Usługi dostarczane były na bazie 1-2 letnich kontraktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. OSI Edukacja zbudowała system szkolenia oparty na wysokiej jakości specjalistach dostarczających swojej wiedzy i doświadczenia nauczycielom. Sprawność organizacyjna i wysoka jakość usług zaowocowała pozycją lidera w realizacji tych szkoleń i przeszkoleniem ponad 6200 nauczycieli na 5-dniowych kursach.

Projekt "Elektroniczne Forum Gmin"

Celem projektu zorganizowanego przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID było uruchomienie komunikacji internetowej dla 200 samorządów gminnych. OSI Edukacja zrealizowało wszystkie zadania projektu obejmujące szkolenia, dostarczenie i instalacja modemów, rejestracja domen dla gmin i utworzenie ich witryn internetowych.

Mikroszkoły informatyczne dla przedsiębiorstw

Część projektów szkoleniowych OSI Edukacja realizowanych było dla dużych przedsiębiorstw prywatnych. Szczególną uwagę warto zwrócić na unikalny na rynku produkt tzw. mikroszkoły informatyczne. Jest to projekt obejmujący uruchomienie całego środowiska szkoleniowego (wyposażenie dydaktyczne, administracja szkoleniami, kursy, pomoce naukowe) w siedzibie klienta i zarządzanie mikroszkołą przez OSI Edukacja. Klient otrzymuje "własny" ośrodek szkoleniowy płacąc jedynie za zrealizowane kursy. Największym takim projektem była mikroszkoła informatyczna zrealizowana dla Philip Morris Polska S.A. w Krakowie obejmująca realizację ponad 5500 osobokursów podczas 5 lat jej trwania.

 

 

risperdal online