Start Szkolenia Projekty Projekt "Komputer dla ucznia".
Projekt "Komputer dla ucznia". PDF Drukuj Email

Głównym założeniem projektu było wdrożenie programu komputeryzacji wszystkich gimnazjów tak, aby każdy gimnazjalista miał dostęp do osobistego komputera oraz mógł z niego korzystać. W celu wykonania ww. zadania niezbędne było wzbogacenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie projektowania, przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera przenośnego z dostępem do Internetu.

W miesiącach listopad i grudzień 2008r. odbyły się szkolenia w ramach projektu KPRM „Komputer dla ucznia”. Szkolenia skierowane zostały do nauczycieli gimnazjów, nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych i miały na celu  przygotowanie do efektywnego wykorzystania komputerów przenośnych w pracy dydaktycznej.

OSI CompuTrain SA we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przeszkoliła 2000 osób z województwa świętokrzyskiego oraz we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 510 nauczycieli  z województwa mazowieckiego. Na 16-godzinnnym, nieodpłatnym szkoleniu, uczestnik poznał konfigurację sprzętową, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i dydaktyczne, instalowane na komputerach przenośnych, zasoby portalu Scholaris (i innych) do edukacji zdalnej, posiadł umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem programów edukacyjnych oraz narzędzi wspomagających prezentację tzn.: wideoprojektora, tablicy interaktywnej, kamery, aparatu cyfrowego.

 

 

risperdal online